Aankomst met de ziekenwagen/MUG

Heeft u een letsel opgelopen door een ongeval of u bent ergens onwel geworden? Dan komt u meestal via de 112-melding per ziekenwagen of MUG naar de spoedgevallendienst. Het MUG team geeft voor aankomst bij het ziekenhuis al door aan de spoedgevallendienst wat de aard van uw aandoening is en hoe het met uw vitale functies (hart, longen …) gesteld is.

Na aankomst gaat u (afhankelijk van de ernst van uw klachten) meteen naar één van onze behandel- en onderzoekskamers of wordt u gevraagd even te wachten in de wachtzaal. De verpleegkundige en eventueel een arts staan klaar om u op te vangen. Vaak wordt u aangesloten op apparatuur om uw vitale functies, zoals het hartritme, te bewaken.

De eerste onderzoeken starten en indien nodig starten we ook onmiddellijk met de behandeling.