Behandeling

Opname in het ziekenhuis

Als de arts besluit u te hospitaliseren, wordt er voor u een opname geregeld. U heeft dan de vrije keuze tussen een privékamer of een gemeenschappelijke kamer. Dit natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid.
Er is ook een prijsverschil tussen een privé- of gemeenschappelijke kamer.

Meer informatie over de prijzen vindt u via volgende links:

Andere campus

Mogelijk ligt de gespecialiseerde verpleegafdeling waar uw behandeling wordt voortgezet op een andere campus van GZA Ziekenhuizen. Centralisatie per medische discipline waarborgt immers een grotere deskundigheid. In dat geval brengt een ziekenwagen u kosteloos naar de andere campus. Indien nodig wordt er medische begeleiding voorzien.

Naar huis

Gaat u na behandeling op de spoeddienst naar huis, dan krijgt u (indien nodig) een afspraak mee voor een raadpleging. Controleer zeker nog even al uw gegevens. Zijn deze niet juist, laat deze dan meteen aanpassen door de baliemedewerker van de spoedgevallendienst.
Bent u dit vergeten? Dan kunt u uw gegevens ook bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis laten aanpassen bij de patiëntenregistratie.

 Controleer bij vertrek of u alle nodige documenten hebt (terug)gekregen:

  • identiteits- en EZK (Europese ZiekteverzekeringsKaart);
  • geneesmiddelenvoorschrift;
  • voorschrift thuisverpleging;
  • verzekeringsformulieren;
  • attest arbeidsongeschiktheid;
  • het verslag voor uw huisarts sturen wij normaal gezien elektronisch naar uw huisarts;